Meistä

Creation ammattilaiset 

Hannele Tenhu

 Hannele Tenhu on tanssi-liiketerapeutti, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja ja pastori. Lisäksi hän suorittanut psykologian lyhyet opinnot ja käynyt Konsultatiiviset työ- ja ohjausmenetelmät koulutuksen sekä useita kristillisiä sielunhoidollisia koulutuksia Suomessa, Hollannissa ja Amerikassa.

Hannele haluaa kehollisuuden ja luovuuden välityksellä tuoda voimavaroja, itsetuntemusta ja parantumista elämän kolhuihin. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi kehoomme. ”Hän on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka teissä asuu” Room 8:11  

Hän pitää ryhmiä, kursseja, työpajoja seurakunnissa, kansanopistoissa, tapahtumissa ym. Hän myös järjestää niitä kysyttäessä missä tahansa. Voit tilata kurssin tai työpajan yhteisöösi, seurakuntaasi, työpaikallesi jne. Ryhmissä ovat mukana tanssi-liiketerapian monipuoliset harjoitukset  sekä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu.

Hannele tarjoaa tanssi-liiketerapiaa sekä yksilöterapiana että ryhmissä. Tanssi-liiketerapiassa yhdistyy keho ja mieli, jolloin asioiden ja tunteiden kohtaamisen ja käsittelyn tila laajenee. Myös keskusteluterapia on mahdollista.

Lue lisää palvelut-sivulta ja seuraa ajankohtaista sivua.

 Ota yhteyttä

hannele.tenhu@kehocreatio.fi  

puh 045 1255455  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titta Hassila

Koulutus: Psykologi PsM. TEAK Tanssipedagogiikan perusopinnot. Psykofyysisiä täydennysopintoja. Teologian maisteriopiskelija  Åbo Akademin judaistiikan ja eksegetiikan laitoksella.

Työ: Kristanssin (Suomen Kristillinen kehollisuuden ja tanssin yhdistys) osa-aikainen työntekijä. Voit ottaa yhteyttä Tittaan myös Kristanssin asioissa.

Titalla on 10 vuoden työkokemus psykologina, josta hän on siirtynyt kokonaan kristillisen tanssin ja kehollisuuden kentälle. V. 2011 alkaen Titta on ohjannut  työpajoja ja kursseja ympäri Suomea (mm. ylistystanssi, kehorukous/rukoustanssi ja sekä erilaiset eri taiteenlajeja yhdistävät työpajat). Titta palvelee myös esiintyvällä tanssilla  seurakunnissa ja muissa tapahtumissa yli kirkkokuntarajojen. Hän on ohjannut ja koonnut ylistystanssitiimejä sekä paikallisesti että valtakunnallisissa tapahtumissa. Voit kutsua Titan tiimeineen myös palvelemaan seurakunnassa tai muussa tapahtumassa.

 Mahdollisuus mentorointikeskusteluihin ja hengelliseen ohjaukseen avautumassa myöhemmin, aikataulutilanteen niin salliessa.

Tilaa räätälöity kurssi, työpaja, tanssiesitys tai luento!

Ota yhteyttä:

titta.hassila@kehocreatio.fi 

puh: 0400 693102

Marianne Raatikainen

Marianne on koulutukseltaan toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (psyko-ja sosiodraama), miimikko ja diakoni. 

Tarjolla on luovaa ilmaisua ja virkistystä improvisaatioteatterin ja mimiikan keinoin.  Teemojen ja tunteiden tutkimista toiminnallisin menetelmin. 

Marianne asui ja teki työtä yli vuosikymmenen afrikkalaisessa syrjäisessä laaksossa ja  siitä syystä teemat: elämä vieraassa kulttuurissa sekä muutokset ja niistä selviytyminen ovat erityisen lähellä hänen sydäntään. 

Kohderyhmät;  päiväkodit, koulut, seurakunnat ja muut työyhteisöt.

Sopii myös vanhemmalle väelle, maahanmuuttajille  ja erityisryhmille.

Kesto: 1-2 h – kokopäivä. Tai useampi kokoontumiskerta sovitun   jakson aikana.

Ota yhteyttä. 

marianne.raatikainen@kehocreatio.fi

puh 0400 172621