Palvelut

Kehollisuus Jumalan luomistyönä - toiminnalliset kurssit, työpajat, koulutukset ja Luennot

Tilaa toiminnallinen oppitunti, päivä, ilta – tai viikonlopputyöpaja, pidempi kurssi tai luento. 

Teemat esim. Jumalan luoma kehollisuus, kehorukous, ylistystanssi, Raamattu ja keho, kehollisuus seurakunnassa, luovuus, improvisaatio ja tunnetyöskentely. 

Työpajat sopivat esim. osaksi erilaisia tapahtumia, teemapäiviä, koulupäivää, seurakunnan tai työyhteisön toimintaa sekä myös esimerkiksi naistenpäiviin, miestenpäiviin, virkistyspäiviin, leireihin.

Voimme myös räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivan kurssin.

.

TANSSI-liikeTERAPIA

Tanssi-liiketerapia on luova taideterapian muoto, jossa huomioidaan kehon ja mielen yhteys. Siinä tutkitaan omaa itseä ja elämäntilannetta tämän yhteyden kautta. Liikkeen avulla on mahdollista ymmärtää itseä ja omia toimintamalleja eri tavalla kuin puhumalla. Usein  samalla vahvistuu tietoisuus itsestä ja olemassaolosta. Menetelminä käytetään mm kehotietoisuus työskentelyä, luovaa liikettä, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Sinun ei tarvitse osata tanssia tullakseen tanssi-liiketerapiaan. Jo hengitys on liikettä ja kaikenlainen liike on oikeanlaista. Jokainen osallistuu omista lähtökohdista käsin. Tanssi ja liike tässä tarkoittaa liikettä eleistä, asennoista, olemisesta ja hengittämisestä aina kokonaisvaltaisempaan kehon liikkeeseen. Välillä käytetään myös kuvallista ja kirjallista ilmaisua sekä jaetaan kokemuksia sanallisesti. 

Tanssi-liiketerapiaa käytetään mm. masennuksen, syömishäiriöiden, psykosomaattisten oireiden tai hoidossa ja ennaltaehkäisemisessä, hankalissa ihmisuhdetilanteissa. Se sopii kaikenikäisille. 

 Yksilötapaamisiin on tervetullut kuka vain tanssi-liiketerapiasta tai oman elämänsä tarkastelusta ja hyvinvoinnista kiinnostunut. Yksilöterapia aloitetaan alkutapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne. Yhdessä keskustellaan terapian tavoitteista, menetelmistä ja asiakkaan toiveista. Voit varata ajan myös tutustuaksesi tanssi-liiketerapian menetelmiin.

Terapian kesto määritellään sinulle sopivana joko lyhyenä 5-10 kerran jaksona tai  pitempänä, 2  vuoden aikaan asti. Tapaamiset ovat yleensä kerran viikossa, mutta voi olla myös 2 kertaa.

 

mentorointi ja Hengellinen ohjaus

Räätälöityjä tapaamisia luovin, kehollisin ja keskustelevin menetelmin kristilliseltä arvopohjalta. Myös rukous voi sisältyä tapaamiseen.

 

.